EPD NEDİR?

EPD BELGESİ NEDİR?

EPD Belgesi İngilizce “Environmental Product Declaration”, Türkçe “Çevresel Ürün Beyanı” anlamına gelmektedir. EPD Belgesi bir ürünün çevreye olan etkilerinin uluslararası standartlara göre hesaplanmış, bağımsız doğrulayıcılar tarafından doğrulanmış ve EPD Program Operatörleri tarafından tasdik edilmiş ve internet ortamında kamuya açık olarak yayınlanmış beyan dokümanlarıdır. EPD Belgesi ürünün yaşam döngüsü içerisinde oluşan çevresel etki göstergelerini nice, nesnel ve doğrulanmış bir biçimde son kullanıcılara ve tüm paydaşlara aktaran bir iletişim aracıdır. Bu bağlamda EPD Belgesi ürün sürdürülebilirliği için önemli bir temel oluşturmaktadır.

EPD BELGESİ – ÇEVRESEL BEYANLARI

Kanunen zorunlu olan CE belgeleri yanı sıra, gönüllülük esasına bağlı olarak 3 farklı tip çevresel beyanlar geliştirilmiş ve bu beyanlar ISO standartlarınca tanımlanmıştır. EPD Belgeleri de Tip III Çevre Beyanı olarak ISO 14025 standardına göre tanımlanmakta ve her EPD Belgesi bu standarda uygun olarak yapılmaktadır. EPD Belgeleri Tip III Çevre Beyanı olarak bir ürünün bilimsel odaklı hesaplanmış Yaşam Döngüsü değerlerini gerçekçi, doğruluğu kanıtlanmış ve en önemlisi tarafsız olarak sunmaktadır. Diğer bir deyişle EPD Belgeleri ürün için yapılmış olan ISO 14040/44 LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi raporunun özet ve doğrulanmış halidir. Doğrulama sürecinden geçilmesi EPD Belgesini Tip I ve Tip II beyanlardan ayırmaktadır. EPD Belgesi muhakkak bağımsız bir doğrulayıcı tarafından doğrulanmalı ve bir EPD Program Operatörü bünyesinde yayınlanmış olmalıdır. EPD Belgesi bir sertifika olmadığı gibi, EPD Belgesinin içerdiği ürünün çevresel performansına ilişkin nicel bilgiler EPD Belgelerini yatırımcılara, tüketicilere, müşterilere, tedarik zincirine ve tüm paydaşlara karşı değerli kılmaktadır.

EPD BELGESİ KAPSAMLARI

EPD Belgeleri dayanağı olan Yaşam Döngüsü Çalışmaları sistem sınırlarına göre farklı tiplerde üretilebilmektedir.

EPD Belgeleri;

Beşikten Kapıya

Cradle to Gate

Beşikten Kapıya Opsiyonlu

Cradle to Gate with Option

Beşikten Mezara

Cradle to Grave

Şeklinde farklı sistem sınırlarına göre yapılabilmektedir. Bir EPD Belgesinin tipi EPD Belgesinde muhakkak belirtilmek zorundadır. EPD Belgesinin hangi tipte olacağı ürün grubuna ve işlevsel birime göre değişmekte olup PCR dokümanında belirtilmektedir.

Beşikten Kapıya (Cradle to Gate) her EPD Belgesinde minimum olması gereken ürünlerin hammadde temini, hammadde nakliyesi, üretim ve paketleme dahil olmak üzere doğadan hammadde çıkarılmasından fabrika çıkış kapısına kadar olan süreçleri kapsar.

Beşikten Kapıya Opsiyonlu (Cradle to Gate with Opition) ise ürünün fabrika çıkış kapısından sonraki istenilen yaşam döngüsü aşamalarının dahil edildiği bir yaklaşım türüdür. Örneğin; hammadde temini, nakliye, üretim paketlemeye ek olarak ürün kullanım aşaması dahil edildiği bir EPD Belgesi türüdür.

Beşikten Mezara (Cradle to Grave) yaklaşımı da hammadde temininden başlayarak ürün yaşam sonunun da dahil olduğu tüm yaşam döngüsü aşamalarından kaynaklanan çevresel indikatörlerinin beyan edildiği EPD Belgesi türüdür.

EPD BELGESİ İÇİN DEVLET DESTEKLERİ

Epd Belgesi için devlet destekleri

Ticaret Bakanlığı 2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, EPD belgesi ilk yıl kurum kayıt maliyetlerinin (Firma Üyelik Bedeli, Kayıt Ücretleri ve Lisans Kullanım Bedeli) %50’si destek kapsamında değerlendirilmektedir. EPD belgesi yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde bağlı bulunan ihracatçı birliğinden destek başvuruları yapılabilmektedir.