5 ADIMDA EPD

5 ADIMDA EPD

5 ADIMDA EPD

İlk olarak belirtmek gerekir ki henüz ISO 14025 EPD Belgesi oluşturmak ve ISO 14040/44 LCA çalışması ve raporlaması yapabilmek için tüzel ve gerçek kişiler için herhangi bir akreditasyon ve/veya sertifikasyon bulunmamaktadır. EPD Belgesi ve LCA çalışması yapılabilmesi için yeterli bilgi ve tecrübeyi haiz kişiler gerekmektedir.

EPD Belgelerinin sıfırdan başlanıp yayınlanması süresi tahmini olarak minimum 2-3 ay kadar zaman almaktadır. EPD Belgesi süresini etkileyen en büyük etken ise LCA çalışması esnasında yapılan firmadan veri toplama süreçleri olmaktadır.

Ürün Grubu Belirleme

Ürün Grubu Belirleme

EPD Belgesi karar aşamasından sonra ilk adım EPD Belgesi istenen ürün veya ürün gruplarının PCR’da belirtilen CPC kodu ve proses akışlarına göre EPD Belgesi kapsamında gruplandırılması olmaktadır. Gruplanan ürünleri için LCA çalışması yapılması ise bir sonraki aşamayı oluşturur.

LCA Çalışması

LCA çalışması ise belirlenen ürünler veya ürün grupları için ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına, ISO 14025 standardına ve en önemli ise ürün grubuna ait PCR’a göre yapılır. PCR’da belirtilen gerekliliklere göre üretici firmadan birim ürün için gereken hammadde miktarı ve çeşidi, MSDS belgeleri, proses akımları, enerji ve su tüketimleri, paketleme, atık miktarları, nakliye bilgileri ve lokasyonları, ürü kullanım bilgiler ve ürünlere ilişkin olası bertaraf edilme bilgileri alınır. Bu bilgiler ışığında üretim akışları LCA yazılım programında modellenerek, ürünün çevresel etki indikatörleri yazılımdan hesaplanır. Hesaplamalardan sonra yine PCR’a uygun biçimde LCA raporlaması yapılır.

Ürün Grubu Belirleme
Ürün Grubu Belirleme

EPD Belgesi Tasarımı

LCA hesaplaması ve raporlaması yapıldıktan sonra, her EPD Program Operatörü’nün belirli bir EPD Belgesi taslağı bulunmakta veya taslak bulunmasa bile EPD Belgesinde olması gerekenler belirtilmektedir. Bu gerekliliklere bağlı kalınarak EPD Belgesi grafik tasarımı hazırlanır.

Doğrulama Süreci

Hazırlanana LCA Raporu ve EPD Belgesi, EPD Program Operatörünün kabul ettiği bağımsız doğrulayıcılara gönderilir ve doğrulayıcılar LCA raporu ve EPD Belgesini PCR, ISO 14025, ISO 14040 ve ISO 14044’e göre inceleyerek uygunluğu kontrol ederler. Akabinde doğrulayıcı bir adet doğrulama raporu hazırlar.

Ürün Grubu Belirleme
Ürün Grubu Belirleme

EPD Belgesi Yayınlanması

Grafik tasarımı yapılıp hazırlanan EPD Belgesi ve doğrulayıcının hazırladığı doğrulama raporu EPD Program Operatörüne gönderilir. Kayıt işlemlerinin akabinde EPD Belgesi lisans numarası ile EPD Program Operatörü web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanır.