EPD BELGESİ ve YEŞİL BİNALAR

EPD BELGESİ ve YEŞİL BİNALAR

EPD BELGESİ VE YEŞİL BİNALAR

EPD Belgeleri Yeşil Binalar için önemli bir temeli oluşturmaktadır. Yeşil Bina sadece elektrik ve mekanik sistem olarak az enerji tüketen değil, aynı zaman sürdürülebilir yapı malzemeleri ile inşa edilmiş yapılardır. Yeşil Bina kavramı binaların ekolojik ve sosyal özelliklerini kontrol ve analiz eden bir kavramdır. Yapı malzemeleri ve bina bileşenleri için yayınlanan EPD Belgeleri binaların sürdürülebilirlik ölçümlerine ekolojik etkilerin de göz önüne alınmasını ve bunların değerlendirmeye katılmasını sağlayan bir araç olmaktadır. EPD Belgesi ile yapı malzemelerinin sürdürülebilir bina kriterlerine uygunluğu ispatlanabilir.

Yapı malzemesi EPD Belgeleri, diğer tüm ürünlerin EPD Belgesinden yapısal özellik olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi yapı malzemesi sürdürülebilirlik göstergelerinin bina sürdürülebilirlik göstergelerine uygunluk sağlayabilmesidir. EN 15978 normuna göre Bina Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde yaşam döngüsü sistem sınırları Yapı Malzemesi Üretimi (A1-A2-A3), İnşa (A4-A5), Kullanım (B1-B2-B3-B4) ve Yaşam Sonu(C1-C2-C3-C4) olarak ayrıştırılmıştır. Yapı Malzemeleri yaşam döngüsü için ise EN 15804 normu da aynı bu sistem sınırları yaklaşımını benimsemiştir. Bu sebeple Tüm EPD Program Operatörlerinde Yapı Malzemeleri için ortak PCR dokümanı olarak EN 15804 normu kabul edilmektedir.

EPD Belgesi olan yapı malzemeleri ile inşa edilmiş binaların ekolojik özelliklerinin değerlendirilmesi çok daha kolay ve kısa zamanda yapılabildiği gibi, binanın Gömülü Enerji “Embodied Energy” veya Gömülü Karbon “Embodied Carbon” miktarının hesaplamaları yapılabilir. EPD Belgesi için ürünlerin hammadde temini, nakliyesi, üretim aşaması ve paketlemesi dahil süreçlerden gelen çevresel göstergeleri hesaplandığı ve beyan edildiğinden, binanın kullanım aşamasına kadar olan çevresel performansı kolaylıkla hesaplanmış olur. EPD Belgesi ayrıca yapı malzemesinin binaya monte edilmesi, binanın kullanım aşaması ve bina ömrünü tamamlayıp yıkıldıktan sonra yıkıntı betonu, inşaat demiri gibi elemanlarının tekrar kullanım ve/veya geri dönüşüm potansiyelleri hakkında da bilgi verebilmektedir.

EPD Yeşil Bina Değerlendirilmesi

Dünyada en çok kabul gören LEED Yeşil Bina Sertifikası, BREEAM ve DNBG gibi sistemlerde EPD Belgesi olan yapı malzemeleri kullanılan projelerde ekstra puan sağlamaktadır.

Sadece yaşam döngüsü göstergelerini yanı sıra EPD Belgesi ile bina projelerinde erken aşamalarında mimarlar farklı bina bileşenlerini çevresel performanslarına göre kıyaslayabilme olanağına da sahip olmaktadırlar.