EPD ÖZELLİKLERİ

EPD ÖZELLİKLERİ

ŞEFFAF VE TARAFSIZ

Çevresel beyanlar olarak EPD Belgeleri teorik olarak tüm ürünler ve servisler için uygulanabilir özellikte olan beyanlardır. EPD Belgelerinde ürünlerin çevresel performansları için bir değerlendirme kıstası bulunmamaktadır. Örneğin, EPD Belgesi için Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)’nin belirli bir limiti bulunmaz. Ürünün, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile hesaplanan Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), EPD Belgesinde aynı şekilde beyan edilir.

EPD Belgeleri ürünün tek bir çevre ölçütünü göstermek yerine, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine dayanan, PCR’da istenen tün çevresel ölçütleri tarafsız, şeffaf, kıyaslanabilir, bağımsız ve doğrulanmış bir biçimde beyan etmektedirler. EPD Belgelerinde ürünün yaşam döngüsü süreçlerinde ortaya çıkan çevresel etkileri açıkça beyan edilmektedir.

EPD Belgelerinde çevresel indikatörlerin yanı sıra ürünün esneme, bükülme, iletkenlik gibi teknik özellikleri; REACH gibi tehlikelilik özellikleri ve sağlık üzerine olan etkileri hakkında da bilgiler verilmektedir. EPD Belgelerini ürünün çevresel ve teknik özelliklerini barındıran tanıtım kataloğu olarak da tanımlayabiliriz. EPD Belgelerinde ürünlerin ömrünü tamamladıktan sonra yaşam sonu (End-of-life) olarak tanımlanan süreçleri hakkında bilgiler bulunur. Ürünün tekrar kullanım potansiyeli ve özellikle geri dönüşüm sonucu diğer sistemlere girdi olarak ne faydalar sağlayacağının bilgileri Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonucu EPD Belgesinde bulunabilir. .

EPD BELGESİ İÇERİĞİ

Eti Soda EPD Belgesi İçeriği
Generel Information

EPD BELGESİ FİRMA VE ÜRÜNLERE KATMA DEĞER SAĞLAR

EPD Belgeleri içerik olarak ürünün çevresel performansı hakkında bilgi verse de sadece çevresel beyan olarak işlev görmemektedir. EPD Belgesi ile üreticiler ürünlerine ve markalarına kurumsal bağlamda “sürdürülebilirlik” etiketini kazanmış olurlar.

EPD Belgeleri bağımsız doğrulayıcılar tarafından doğrulandığı için üreticinin tüm paydaşlarına güven sağlar. Üretim süreçlerinin şeffaf olduğunun ve üretimde, üretim öncesinde ve üretim sonrasında ürünlerin çevresel etkilerinin ölçüldüğünün ve değerlendirildiğinin garantisi verilmiş olur. EPD Belgesi sürdürülebilirliğin ölçülebilir hali olup, sürdürülebilirlik ile ilgili nicel veriler sağlar.

EPD Belgeleri üretim aşamaları ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için enerji azalımı ve karbon ayakizi azalımı gibi nerelerde potansiyel iyileştirmeler yapılabileceğinin yol haritası sunmaktadır. Aynı zamanda EPD Belgeleri üretim akışlarında enerji tüketimi, kaynak tüketimi gibi göstergeler ile üretimdeki hot-spotları belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Yapı malzemeleri için EPD Belgeleri ile ise LEED, BREEAM, DNGB gibi yeşil bina sistemlerinde ekstra puan kazanılabilmektedir. Yeşil Bina Danışmanlık firmaları, inşaat yüklenici firmalara yeşil malzeme danışmanlığı kapsamında EPD Belgeli yapı malzemelerini şart olarak bulundurmaktadır.